วัดหงษ์ทอง

www.wathongthong.com

Archive for the ‘เกี่ยวกับวัดหงษ์ทอง’ Category

“ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”

Posted by วัดหงษ์ทอง บน ่27 ธันวาคม 2012

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ถือศีลปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาล “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ที่วัดหงษ์ทอง โดยจะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปี
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๓๐ น. จนเข้าวันปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๑.๓๐ น.โดยประมาณค่ะ

และในวันฤกษ์ดีปีใหม่ ช่วงบ่ายเวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญสาธุชนร่วมพิธีบวงสรวงอันเชิญเทพเทวตาที่มีบุญบารมีสูงส่ง มาปกปักษ์รักษาองค์พระพรหม
และร่วมเชิญวิญญาณพญามัจจุราชมาสถิตย์ประจำองค์พญามัจจุราช เพื่อมาโปรดดวงชะตาสาธุชนทั้งหลาย

Advertisements

Posted in เกี่ยวกับวัดหงษ์ทอง | Leave a Comment »

วัดหงษ์ทอง ในรายการแสงธรรมส่องทาง

Posted by วัดหงษ์ทอง บน ่8 พฤษภาคม 2012

พระครูปรีชาประภากร (ปราชญ์ ศรนิล) เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
https://www.facebook.com/wathongthong

รายการแสงธรรมส่องทาง ออกอากาศช่อง 9 วันอาทิตย์ เวลา 05.30 – 06.00 น.

Posted in เกี่ยวกับวัดหงษ์ทอง | 2 Comments »

งานบวชเนกขัมมะประจำปี ๒๕๕๕

Posted by วัดหงษ์ทอง บน ่6 เมษายน 2012

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมประจำปีวัดหงษ์ทอง (บวชเนกขัมมะ) วันที่ ๕ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
โดยในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันอายุวัฒนมงคลพระครูปรีชาประภากร (ปราชญ์ ศรนิล) เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง ครบ ๘๖ ปี
จะมีพิธีเททองหล่อพระ เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕
วันอายุวัฒนมงคลพระครูปรีชาประภากร (ปราชญ์ ศรนิล) เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง ครบ ๘๖ ปี

๐๖.๐๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง
๐๙.๓๐ น. แจกทุนการศึกษาเด็ก
๑๐.๐๐ น. สรงน้ำ พระครูปรีชาประภากร (ปราชญ์ ศรนิล)
๑๑.๐๐ น. ฉันเพล
๑๓.๐๐ น. พิธีเททองหล่อพระ
๑๙.๐๐ น. พิธีทำบุญบังสุกุล (บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม)

Posted in เกี่ยวกับวัดหงษ์ทอง | Leave a Comment »

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วัดหงษ์ทอง

Posted by วัดหงษ์ทอง บน ่30 ธันวาคม 2011

 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งทางวัดหงษ์ทองมีพิธีสวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และพิธีหล่อเททอง หงส์ กิเลน ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมานี้

                                                          วันเสาร์ที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔

๐๖.๐๐ น.                                ตักบาตรอาหารแห้ง ( ณ. ทางเดินเข้าศาลาปฏิบัติธรรม)

๐๘.๐๐ น.                                รับสังฆทาน ( ณ. ศาลาปฏิบัติธรรม)

๑๑.๐๐ น.                                ฉันเพล

๑๒.๐๐ น.                                รับสังฆทาน ( ณ. ศาลาปฏิบัติธรรม)

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.                   พระสงฆ์ ชี ผู้บวชเนกขัมมะ และประชาชน ร่วมปฏิบัติธรรม

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.                   สวดมนต์เย็น

                                            ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม  ( ณ. ศาลาปฏิบัติธรรม)

๒๓.๐๐ – ๐๑.๐๐ น.                   สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

                                            พระสงฆ์ให้พร

 

                                                          วันอาทิตย์ที่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๕

 ๐๖.๓๐ น.                                ตักบาตรอาหารแห้ง ( ณ. ทางเดินเข้าศาลาปฏิบัติธรรม)

๐๘.๐๐ น.                                รับสังฆทาน ( ณ. ศาลาปฏิบัติธรรม)

๑๑.๐๐ น.                                พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ต้อนรับปีใหม่ ( ณ. ศาลาปฏิบัติธรรม)

                                             ฉันเพล

๑๒.๐๐ น.                                รับสังฆทาน ( ณ. ศาลาปฏิบัติธรรม)

๑๓.๓๐ น.                               พิธีหล่อเททอง หงส์ , กิเลน (บริเวณด้านหน้าศาลาเมรุ)

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.                   พระสงฆ์ ชี ผู้บวชเนกขัมมะ และประชาชน ร่วมปฏิบัติธรรม

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.                   สวดมนต์เย็น

Posted in เกี่ยวกับวัดหงษ์ทอง | 1 Comment »

กฐินสามัคคี ณ.วัดหงษ์ทอง

Posted by วัดหงษ์ทอง บน ่8 พฤศจิกายน 2011

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดหงษ์ทอง
ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันพฤหัสดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
(วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ วันลอยกระทง)
เวลา ๐๙.๐๐ น. แห่องค์กฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีถวายผ้าพระกฐิน

**จึงขอเชิญร่วมงานกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน..

Posted in เกี่ยวกับวัดหงษ์ทอง | Leave a Comment »

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

Posted by วัดหงษ์ทอง บน ่14 กรกฎาคม 2011

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” โดยทางวัดหงษ์ทอง ได้แนบกำหนดการมาพร้อมนี้

กิจกรรม “ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา”

วันศุกร์ที่ ๑๕ และวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๐๔.๐๐ น.           สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๐๕.๐๐ น.            นั่งสมาธิ / เดินจงกรม

๐๖.๐๐ น.            ตักบาตรอาหารแห้ง        

๐๘.๐๐ น.            รับสังฆทานและเทียนพรรษา  

๑๑.๐๐ น.            ฉันเพล / ผู้มาทำบุญร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า

๑๒.๐๐ น.            รับสังฆทานและเทียนพรรษาต่อ                      

๑๗.๐๐ น.            สวดมนต์ทำวัตรเย็น/เดินจงกรม

๒๐.๐๐ น.            เวียนเทียน    (ณ พระธาตุคงคามหาเจดีย์)

หมายเหตุ***  เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

Posted in เกี่ยวกับวัดหงษ์ทอง | Leave a Comment »

วันวิสาขบูชา

Posted by วัดหงษ์ทอง บน ่15 พฤษภาคม 2011

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” โดยทางวัดหงษ์ทองได้แนบกำหนดการมาพร้อมนี้

กำหนดการ “ วันวิสาขบูชา” 

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๐๖.๓๐ น.         ตักบาตรอาหารแห้ง          (ณ ทางเดินเข้าศาลาปฏิบัติธรรม)

๐๘.๐๐ น.        ถวายสังฆทาน                 (ณ ศาลาหลวงพ่อโต)

๑๑.๐๐ น.        ฉันเพล                         (ณ ศาลาปฏิบัติธรรม)

๑๒.๐๐ น.        ถวายสังฆทาน                 (ณ ศาลาหลวงพ่อโต)

๑๔.๐๐ น.        ปฏิบัติธรรม                    (ณ ศาลาปฏิบัติธรรม)

๑๗.๐๐ น.        สวดมนต์เย็น/ปฏิบัติธรรม

                     ฟังธรรม                        (ณ ศาลาปฏิบัติธรรม)

๒๐.๐๐น.         เวียนเทียน                     (ณ พระธาตุคงคามหาเจดีย์)

Posted in เกี่ยวกับวัดหงษ์ทอง | Leave a Comment »

ภาพบรรยากาศ สรงน้ำพระและผู้สูงอายุ วันสงกรานต์

Posted by วัดหงษ์ทอง บน ่17 เมษายน 2011

Posted in เกี่ยวกับวัดหงษ์ทอง | Leave a Comment »

เชิญชวนปฏิบัติธรรมประจำปี (บวชเนกขัมมะ)

Posted by วัดหงษ์ทอง บน ่30 มีนาคม 2011

เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมประจำปีวัดหงษ์ทอง (บวชเนกขัมมะ)
ในวันที่ ๕ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๐ ปี และในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คน มีพระอาจารย์ผู้มีความรู้ มาแสดงธรรมตลอดการปฏิบัติธรรม
และในวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๔ เป็นวันเกิดของพระครูปรีชาประภากร (ปราชญ์ ศรนิล) เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง
ซึ่งจะมีอายุครบ ๘๕ ปี

ผู้สนใจสามารถมาร่วมปฏิบัติธรรมได้ที่วัดหงษ์ทอง ในวันที่ ๕ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ สะดวกมาติดต่อขอบวชได้ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐๘๑ ๘๑๗ ๑๑๒๘ , ๐๘๑ ๙๑๕ ๕๗๒๘ ,  ๐๓๘ ๐๙๐ ๐๙๙

Posted in กิจกรรม, เกี่ยวกับวัดหงษ์ทอง | Leave a Comment »

พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

Posted by วัดหงษ์ทอง บน ่20 กุมภาพันธ์ 2011

Posted in เกี่ยวกับวัดหงษ์ทอง | Leave a Comment »